Er din hund beskyttet mod leptospirose?

Leptospirose er en sygdom, der skyldes bakterielignende organismer kaldet leptospirer. Rotter, mus og andre gnavere er typisk smittet med leptospirose.  Dyrene udskiller leptospirerne med urinen. En hund kan blive smittet med bakterien, hvis den er i kontakt med urin fra smittede dyr eller de omgivelser, som gnaverne urinerer i (vandhuller, mudder, jord, søer, kloakvand).

Sygdommen kan smitte mellem syge dyr og mennesker (zoonose).

Hunden viser tegn på sygdom cirka en uge efter smitte. De første tegn er nedstemthed, let feber og opkast. Senere i forløbet er tegnene mere specifikke for leptospirose. Det er derfor sjældent, sygdommen diagnosticeres tidligt i forløbet, da mange sygdomme kan give de nævnte symptomer. Senere i sygdomsforløbet angribes dyrets organer. Der ses udmattethed, blodig diarré og der vil primært komme skader på nyrerne.  Leveren rammes også hyppigt, og angribes lungerne vil dyrene få vejrtrækningsbesvær.

Alle hunde kan i princippet smittes med leptospirose. Dyr, der færdes i områder med rotter og mus, er dog i højere risiko end hunde, der sjældent kommer i skoven. Mus og rotter findes steder, hvor der er vandpytter og fugtige områder, så i forbindelse med oversvømmelser pga. vejret og utilstrækkelige kloaksystemer, har der været stigning i forekomsten af rotter og dermed øget risiko for leptospirose – også i byområderne. I de seneste år har der været en stor stigning i antallet af rotter i Danmark.

Årlig vaccination mod leptospirose er et vigtigt led i forebyggelse af sygdommen. Almindeligvis vaccineres hunde hvert år mod sygdommen. Hidtil har vaccinerne på markedet indeholdt 2 stammer af leptospirose, der har givet så god beskyttelse som muligt.

Der er kommet en ny vaccine i Danmark, der nu dækker mod 4 forskellige stammer af leptospirose.

Det er dog vigtigt at pointere, at det ikke er ALLE stammer af leptospirose, vi kan forebygge med vaccination.

Første gang hunden får vaccinen, skal den vaccineres 2 gange med 4 ugers mellemrum. Herefter gives vaccinen en gang årligt. Vaccinen kan kombineres med de andre sygdomme, vi vaccinerer mod (parvovirus, hundesyge, parainfluenza og hepatitis).

Leptospirose smitter til mennesker, hvis vores ”slimhinder” f.eks. mundhulen er i kontakt med materiale inficeret med leptospirose. I teorien betyder det, at hvis din hund er smittet med sygdommen, og du ”kysser” din hund, eller hunden slikker dig i hovedet, kan du risikere at få leptospirer i kroppen. Det er endnu ikke kendt, at et menneske er blevet sygt via kontakt med en hund. I takt med en øget forekomst af leptospirose hos dyr er det ikke utænkeligt, at vi i fremtiden skal tænke os endnu mere om, før vi kysser løs på enten tilfældige fremmede på gaden eller vidunderet hjemme på sofaen! Bliver et menneske bidt af en inficeret rotte, kan man få den dødelige form for leptospirose, idet biddet fører leptospirerne direkte i blodet. Sygdommen kaldes også ”Weils sygdom”.