Hvorfor kan en bulldogs hale være til gene?

Bulldogens hale er anatomisk udformet på en måde, der kan genere. Bulldogens hale er meget kort og har ofte en karakteristisk krølle, halestumpen sidder tæt ind til huden. Halehvirvlerene er ofte vokset sammen, så halen ikke egentlig kan logre.

Som ejer af en bulldog skal man altid sørge for at holde godt øje med haleområdet og sikre, der ikke udvikles betændelse under halestumpen. Området er særligt udsat, fordi huden ikke får luft, og dermed er der god grobund for bakterier og svampe. En Engelsk bulldog har svært ved at nå sig egen hale, og derfor vil irritationen vise sig ved, at hunden forsøger at gnubbe sin numse på f.eks. et kokostæppe.

 

Hvornår er det aktuelt at fjerne en hale?

Bulldogen kan have tilbagevendende problemer med hudbetændelse i området under og omkring halen. Er daglig pleje af huden og medicinsk behandling ikke tilstrækkeligt til at løse problemet? Er hunden generet og har ondt? Ja, så kan løsningen være at fjerne halen ved operation.

Engelsk bulldog med en hale, der generer

Engelsk bulldog med en hale, der generer.

 

 

Halen kan være placeret på en sådan måde, at hunden ikke kan flytte halen tilstrækkeligt, når den har afføring. Det betyder, at hunden ofte skal vaskes, så afføringen fjernes. Dette er til gene og ubehag for hunden, da afføringen irriterer huden og gør den øm. Det er desuden meget besværligt for ejeren at vaske hundens rumpe måske flere gange om dagen. Her kan det også være aktuelt med en fjernelse af halen.

Hvordan foregår operationen?

Før operationen tages et røntgenbillede af bagparten, så halehvirvlernes placering kan vurderes.

Hunden bedøves under hensyntagen til den fladsnudede hunds ofte besværede vejrtrækning. Haleområdet gøres klar til operation.

Hunden gøres klar til operation af halen.

Hunden gøres klar til operation af halen.

 

 

Der lægges et ovalt snit rundt omkring halens tilhæftning på rumpen.  Ud fra røntgenbillederne vurderes halehvirvlernes udformning og ud fra dette besluttes, hvor meget af halen, der skal fjernes. Hvis noget af halen kan bevares, gøres dette. Det er dog ofte ikke muligt at bevare noget af halen overhovedet. Hele halen vil i så fald blive fjernet ved halerodsknoglen.

Huden sys sammen.

Hvad sker der efter operationen?

Hunden behandles med smertestillende medicin. Hunden skal efter operationen holdes i ro i 10 dage, hvorefter stingene fjernes hos dyrlægen. Hunden må ikke slikke i såret. Dette er ofte ikke et problem, da mange bulldogs ikke kan nå deres egen rumpe. Hvis hunden har været generet af sin hale, vil den få det væsentlig bedre efter at halen fjernes. Når først hårene er groet ud igen, lægger man sjældent mærke til, at der mangler en hale.

Rumpen efter operationen.

Rumpen efter operationen.

 

Kan hunden fungere uden sin hale?

De fleste hunderacer bruger halen som ”balancestang”, og den er med til at sende signaler til andre hunde og mennesker. Bulldogen bruger ikke halen på samme måde, da halen er meget kompakt og ikke særlig bevægelig. Hunden vil fint kunne leve uden sin hale. Mange bulldogs ”logrer” jo med hele bagpartiet frem for bare med halen.