Sterilisation og kastration af hund

At overlade sit dyr til operation er en tillidssag. På Artemis gør vi vores bedste for at dit kæledyr kommer sikkert gennem operation, og at du som ejer føler dig tryg før, under og efter indgrebet.

Vi tilbyder sterilisation af hunden. Hvornår i livet en sterilisation skal finde sted afhænger af, hvorfor man ønsker hunden opereret. Tag en snak med dyrlægen eller sygeplejersken om dette.

Vi tilbyder kastration af hanhunden. Hvornår i livet kastrationen skal finde sted afhænger af, hvorfor man ønsker hunden opereret. Tag en snak med dyrlægen eller sygeplejersken om dette.

Kemisk kastration

Et midlertidigt alternativ til en operation er en såkaldt “kemisk kastration”. Her lægges et lille implantat ind under huden på hunden med en kanyle. Implantatet frigiver et stof, der blokerer hormonproduktionen hos hanhunden. Effekten indtræder først nogle uger efter implantatet er givet og hører op igen ca. 7-9 måneder senere. I implantatets virkningsperiode vil man kunne danne sig et godt indtryk at effekten ved en operativ kastration, hvilket kan være en fordel nogle gange, hvis man er i tvivl om, at man kan opnå de ønskede resultater. Implantatet kan gives uden hunden bedøves evt. i lokalbedøvelse, og man behøver ikke at fjerne implantatet efter den virksomme periode.

Sterilisation og kastration af kat

Vi steriliserer og kastrerer hun- og hankatte. Indgrebene foregår i fuld bedøvelse og mange vælger ved samme lejlighed at få chippet- og eller øremærket katten.  Skal katten være udekat, er det en fordel at få dyrene opereret, før de lukkes ud eller bliver kønsmodne.

Den ikke neutraliserede hankat vil hyppigere komme i slåskamp end en kastreret hankat, ligesom risikoen for parring er stor hos det ikke neutraliserede dyr.

Artikel: Reproduktion hos kat – klik hér for at læse mere

Efter operationen 

Det er vigtigt, at dyret skal have fred og ro og omsorgsfuld pleje, når det kommer hjem efter en operation.

Efter endt operation vil vi gøre dit kæledyr klar til at vende tilbage til sit eget hjem, så snart det er sikkert. Ofte skal dyret også holdes i ro, hvilket kan være lidt af en udfordring for ejeren – især med unge og aktive dyr. Dette betyder oftest at hunden skal gå i snor ikke må løbe løs.

For hunde og katte er det helt naturlig adfærd at slikke deres sår. Derfor er vi nødt til at sikre et operationssår fra dyrets slikkeri, og der findes forskellige løsninger afhængig af det enkelte dyr og indgrebets karakter.
Du kan få en plastik-halskrave, en badering eller en bodystocking med hjem, som forhindrer dit kæledyr i at slikke på operationsstedet. Det er MEGET VIGTIGT for et godt resultat af operationen, at du sikrer dyrets operationssår mod slikkeri.

Hvis dit kæledyr ser sit snit til ”lige at ordne såret selv”, kan det måske betyde, at den skal igennem en mindre operation for at reetablere de sting, der er blevet slikket op.

Appetit og fodring

God ernæring er afgørende for at komme sig efter enhver sygdom. Producenterne af dyrefoder har udviklet en række serier af terapeutiske diæter med hver sit formål. Generelt bør kosten for enhver syg hund være velsmagende og let fordøjeligt. Efter operationen vil vi måske anbefale et letfordøjeligt og velsmagende foder til din kat eller hund afhængig af behovet.