Ræveskab hos hund!

Er skab hos ræve og hunde kommet for at blive?

I 2003 startede der en skabepidemi hos ræve på Sjælland. De blev angrebet af rævens skabmide (sarcoptes scabiei vulpis). Denne mide kan være smitsom overfor mange hunde. Der har aldrig tidligere været en decideret epidemi af skab hos ræve og hunde på Sjælland. Man har tidligere haft epidemien på Bornholm og Jylland (1983-84). Samtlige ræve blev udryddet på Bornholm, og den jyske rævebestand blev reduceret med 70%.

I september 2003 blev en syg ræv aflivet på Amager. Der fandtes en massiv skabinfektion ved obduktionen. I begyndelsen af foråret 2004 kunne man på Amager se, at der løb mange forhutlede og syge ræve rundt i haverne. Dette var i forlængelse af, at der i foråret 2004 blev rapporteret om flere tilfælde af kløende hunde. Kløen udviklede sig til hudbetændelse og dermed mere kløe.
Ræve med skab dør ofte. De ændrer opførsel og har svært ved at finde føde. En ræv går jo ikke til dyrlægen. Hunde med skab kan derimod blive helt raske med den rette behandling.

Hvordan lever skabmider?

Skabmiden er en “gravemide”, der graver sig frem under huden 2-3 mm om dagen. Den lægger dagligt 2-5 æg. Voksne hanner søger efter hunner på hudoverfladen eller i de “lommer”, hunnerne har gravet. Undersøgelser har vist, at miden dør efter 17-21 dage på dyret. En voksen skabmide er et mikroskopisk dyr, der IKKE kan ses med det blotte øje. Størrelsen kan sammenlignes med en husstøvmide.

Hvordan smitter skab?

Hvis man bor i en skov eller andre natursteder, hvor der færdes ræve, må man undlade at besøge disse steder, hvis hunden er en ”magnet” for rævens skabmide.

En hund kan blive smittet ved at en skabsramt ræv løber over græsplænen en nat, i reglen for at finde føde. Undervejs klør den sig, og dens kløe bevirker, at en del skabmider rammer jordoverfladen. Ruller hunden sig i disse mider, risikerer den at blive inficeret med skab.

Ræven vil ofte gå gennem en hæk og dermed afsætte skabmider på bladene i hækken. Hunden vil straks fornemme, at der har været en ræv og stile direkte mod stedet. Hunden stikker snuden ind i hækken, og dette er nok til, at rævens mider afsættes på ørelapperne og i hovedet.

 

IMG_4189

 

IMG_4192

 

 

Det er typisk, at skab sætter sig på ørerne. Man ser, at der falder hår af ørekanten, så kanten kan ende med at blive hårløs (se symptomer senere).
Den øvede dyrlæge vil ikke være i tvivl om, at man skal overveje, om hunden er ramt af skab, når disse ørekantssymptomer opstår.

Er en hund mistænkt for at have skab, og der er foretaget en blodprøve (se senere: Diagnostiske metoder), hvor svaret endnu ikke foreligger, bør hundeejeren frit nævne det overfor tilløbende hunde. De skal ikke i “snude og snude” kontakt, fordi hunden er under observation for skab. Man skal bestemt ikke være flov. Det er bedst at være ærlig! Mange kan ikke lide at sige, at måske har min hund skab? At være ærlig over for andre hundeejere er måden at bekæmpe vores skabinfektioner hos hunde.

Kort opsummeret: skab smitter, hvis en hund er i direkte kontakt med en anden hund eller ræv med skab. Skab smitter også ved indirekte kontakt. Går en hund et sted, hvor der for nyligt har været en syg hund eller ræv, kan dyret få skabmiderne på sig og blive syge.

Hvem angriber skab?

RÆVEN har en særlig form for skabmide, som ikke kun tiltrækkes af ræve, men også af hunde. Nogle hunde dufter på en måde, så rævens skabmide ikke kan skelne, om det er en hund eller en ræv. Jeg har flere gange set hundeflokke på flere end 4, der bor i det samme hus, men kun én hund bliver ramt af skab.

Årsagen: Det drejer sig om ”duften i bageriet”. Visse hunde har en tiltrækning på rævens skabmider, hvor andre ikke har den duft skabmiderne ønsker. “Duften” kan skyldes lugt, væv og temperatur.

Hvordan diagnosticeres skab?

Hudskrab
Tidligere stillede man diagnosen ræveskab ved at tage dybe skrab fra huden med et skalpelblad. Selvom dyrlægen er rutineret og dygtig til at lave hudskrab, er miden svær at finde. Findes miden ikke i skrabet, kan man derfor ikke udelukke, at ræveskab stadig kan være tilstede. Hudskrabet skal laves så dybt, at huden bløder – et indgreb, jeg ikke synes under nogen omstændigheder bør laves uden en form for bedøvelse af hunden.

Blodprøve

I dag kan man lave en blodprøve og stille diagnosen ræveskab.

Det store patientmateriale i 2003 gjorde, det lykkedes at finde “antigenet” overfor ræveskab. Dermed kan man med en særlig test (Elisa test) påvise tilstedeværelsen af antigenet.
Rent praktisk betyder dette, at dyrlægen kan tage en blodprøve og stille diagnosen ræveskab! Prøven kommer ud med en kvalitativ talværdi, så vi kan se, hvor alvorlig skabsinfektionen er hos den enkelte hund. Er skabstallet i den helt lave ende eller ekstremt forhøjet? Som udgangspunkt er et tal over 10 en sikker indikator på, hunden har skab.

Er skabstallet sig nærmende grænsen (på 10), er prøven måske taget for tidligt. Der går cirka 3 uger fra hunden smittes med skab til et brugbart skabstal foreligger, idet det tager tid for antistofferne at udvikles.

En af de mange andre muligheder, som giver samme symptomer som skab, er en kløende hudbetændelse.

Jeg har oplevet allergiske hunde, der var diagnosticeret som multiallergiske i flere år. Disse hunde kan have tal, der kun nærmer sig 10. Hunden har dog været ramt af skab i flere år. Tallet er ikke højere, fordi der kan optræde en immunitet over for miden hos hunde, hvor symptomerne er holdt nede med diverse medicinske behandlinger (kortison, antibiotika). Immuniteten betyder, at skabstallet bliver mindre og mindre, og er den under 10, kan den alligevel have startet med at klø sig på grund af skab (dette kan ligge flere år tilbage).

Hvorfor overlever nogle ræve skab? De bliver immune for skabmiden, og det er det samme, vi ser hos hundene. Hunden, der er multiallergisk og er blevet behandlet med kløestillende (kortison) og antibiotika, er i risiko for at udvikle få antistoffer (og dermed give et falsk negativ testresultat for skab).

Erfaringer fra Dyreklinikken Artemis:

Det højeste tal, vi har set overfor ræveskab, har været 122. Hunden kunne ikke være i sin egen krop og fik flere epileptiske anfald, som den aldrig tidligere havde haft. Efter skabbehandlingen har vi ikke set et eneste epileptisk anfald.

I 2004 og halvandet år fremefter lavede vi en undersøgelse, hvor vi undersøgte, hvor længe antistofferne sidder i hundens krop. Undersøgelsen viste, at antistofferne hos nogle hunde holder sig i blodet et år (83,8 %).

Har en klient mistanke om en ny infektion med skab, nytter det ikke noget at tage en ny blodprøve, idet man ikke kan udelukke inden for et år, at det er de gamle antistoffer, der stadig sidder i kroppen.

Det skal nævnes, at de antistoffer man måler, ikke er forebyggende antistoffer, men kun en påmindelse om, at vi på et tidspunkt har haft en skabinfektion.

Hvad er symptomerne på ræveskab?

Hvis en hund får et skabmideangreb, får den kløe i varierende grad. Kløen kan være meget lokaliseret. Typisk ses kløen især bag ørerne på albue- og hasespidserne, eller i lysken. Min erfaring er, at det ikke er en normal kløe. Skabmiderne angriber først de tyndhårede partier. Man føler, at hunden “vil bide noget af”. Den bider sig på bagbenene, så hårene fjernes, og lårene bliver skaldede.

De laver en selvtraumatisering, hvor der kan udvikles hudbetændelse og kraftigt hårtab.

Når hunden opholder sig i varme rum, er det typisk, at kløen bliver værre, da skabmiderne er mere aktive. Det kan være i soveværelset om morgenen eller i nærheden af varmeapparater. Jeg har set nogle hunde med skabmider, der har ændret pelsfarve over i det lidt rødlige. Jeg kan ikke forklare hvorfor, men når behandlingen er slut, har pelsen normal farve igen.

Nogle hunde får aldrig de helt typiske hudforandringer. Dette kan skyldes, at hundene reagerer forskelligt på miderne. Skabmiderne afleverer “sekreter”. Nogle hunde er meget følsomme over disse sekreter og føler, at det “kribler og krabler”. Hunden får noget, man kan kalde for en “allergisk reaktion” overfor miderne, der gør, at konsekvenserne bliver store.

Andre hunde klør sig bare en smule. På grund af de milde symptomer går mange hunde rundt og bliver kaldt “multiallergiske”. Dyrlægen vælger så ofte at give den dosis af binyrebarkhormoner, som dæmper al kløe, men ikke fjerner årsagen til ubehaget.

Mange allergiske hunde kan være ramt af skab, men aldrig være diagnosticerede med sygdommen.

En allergisk hund er det for livstid. En hund diagnosticeret med skab, har derimod en sygdom, hvor hunden kan blive helt rask.

Skab set i historisk perspektiv

Hvordan blev Danmark inficeret med skab?

Græske forskere beskriver helt tilbage i 1687 meget præcist en mide. Sygdommen er den første sygdom hos mennesker, hvor årsagen er helt kendt. Der har dog helt tilbage til oldtiden været optegnelser om, at mennesker havde ”kløen”, som var de dyr.

Skab hos mennesker skyldes en anden mide end den, der giver sygdom hos hund og ræv. Populært set kaldes skab på mennesker “FNAT”. I krigstiden hærgede sygdommen landet.
I 1968 blev der lavet et studium med en detaljeret beskrivelse af miden, der hos mennesker hedder sarcoptes scabiei hominis. Der blev fundet 9 varianter af miden.
I 2001 blev der åbnet op for at danske hunde kunne komme til Sverige. I Sverige havde de længe haft problemer med rævens skabmide og smitte til hunde. Dette kan måske have været medvirkende til, vi pludselig fik skabepidemi på Sjælland??

I 2004 sås i København “mærkelige” dyr. De lignede nærmest forvoksede rotter, men det viste sig at være totalt skaldede ræveunger, som var født med smitten på grund af nærkontakten med den ”syge” skabramte mor.

Da epidemien blev en realitet i 2004, fik mange hundeejere øjnene op for, at deres hunde kunne få skab, og der opstod nærmest panik. Gentofte Kommunes Renovationsafdeling blev på telefonerne kimet ned af mennesker, der havde set syge skaldede ræve i deres haver.

Kommunen kunne kun give svaret, at rævene er fredede i Danmark i tidsrummet fra d. 1. februar til 1. september (de ligger med unger). Derfor kunne der ikke komme rævefælder ud i haverne før efter 1. september. Dette betød jo desværre også, at antallet af hunde, der blev diagnosticeret med skab steg over sommeren 2004, indtil indfangning og aflivning af de syge ræve kunne finde sted.

Fra diverse dyreklinikker i vort område blev der rapporteret, at der i konsultationen dagligt sad ca. 15 hunde, der havde ”kløe”.

Der var en lille stilstand i antallet af hunde med skabmider i årene fra 2006-2009. Så vendte tilfældene tilbage.

I dag må jeg desværre sige, at vi ser forbavsende mange skabramte hunde. Dette gælder ikke kun Københavnsområdet, men både Nordsjælland og Sydsjælland oplever skabramte hunde.
En af forklaringerne er nok, at diverse kommuner ikke har fælder nok til at sætte i haverne, hvis der rapporteres om en syg ræv. Når ræven leder efter føde i husene, får de ved deres kløen afsat mange skabmider til omgivelserne. Alt efter temperaturen har de en vis levetid. Frostvejr i en længere periode er den bedste medicin til at slå de skabmider ihjel, der falder af på græsplænen.
Det er vigtigt, du anmelder en syg ræv til kommunen, da vi ellers aldrig får skab udryddet.

Hvordan behandles ræveskab?

Der er flere metoder. Nogle er mere effektive end andre.

For at få bugt med en skabmideinfektion er det vigtigt, at den kommer i den rette behandling. Dog skal hvert tilfælde vurderes og behandles individuelt. En af metoderne til at blive ræveskab kvit er at teste hunden, hvis den har symptomer på kløe.

Har du en hund med skab?

  1. Har hunden haft hudproblemer før?
  2. Er kløen pludselig startet?
  3. Sover I ikke om natten?
  4. Har hunden ”lavet” rødme i huden, som den så yderligere er irriteret i?
  5. Er hunden på grund af dyrlægens forestilling om, at det er en hund med allergi, blevet givet kortison og antibiotika flere gange.
  6. Desværre går der mange hunde rundt på kortison og adskillige antibiotikakure i den overbevisning, at den har allergi.

Desværre er vi tit ude for en overset skabinfektion.

Det er mit håb, at folk vil lade deres hunde teste for ræveskab ved den mindste mistanke om sygdommen, så den rette behandling kan sættes i gang til gavn for alle hunde.
Jeg er bange for, at skab er kommet for at blive. På Dyreklinikken Artemis i Hellerup ser vi dagligt hunde med diagnosen skab.

Af Fagdyrlæge Kristine Elbæk, Dyreklinikken Artemis