Fredag d. 28. januar træder en ny lovgivning i kraft, der kommer til at påvirke både dyrlæger, dyreejere og kæledyr✍.
 
Reglerne er vedtaget via EU, så pt kan vi IKKE ændre på dem, trods vi gør, hvad vi kan.
 
Hvordan PRÆCIS den nye lovgivning bliver implementeret i Danmark, er endnu meget uklart for de praktiserende dyrlæger.
 
Som det ser ude lige nu, vil det have vidtrækkende konsekvenser for vores daglige arbejde.
 
Det har desværre særdeles stor betydning, hvis du har KANIN.
 
Kaninen er defineret som værende en del af produktionskæden og betragtes derfor som et produktionsdyr.
 
Uanset hvor meget vi og kaninerne stamper i jorden, så vil kaninen i Danmark lovformligt blive betragtet som et dyr, der forventes at skulle spises.
 
Har du en kanin derhjemme, betyder de nye regler:
 
✅ Du skal have været på ”medicinhåndteringskursus”, hvis du vil behandle din kanin med medicin derhjemme. Dyrlægerne har pligt til at oplyse om dette, men det er ikke vores ansvar at sikre, du har været på kursus og naturligvis har forstået indholdet.
 
✅ Hvis en kanin skal til dyrlægen, skal dyrlæge nu igennem en stor administrativ opgave.
 
✅ Vi skal f.eks. udfylde og indberette papirer med de såkaldte tilbageholdelsestider. Det er den tidsperiode fra et dyr får medicin, til det efterfølgende må spises.
 
Vi er på Dyreklinikken Artemis på nuværende tidspunkt ikke gearet til at følge med den administrative hurdle og organisere medicinhåndteringskurser.
 
Vi vil derfor henvises vores dejlige kaniner til vores dygtige kollegaer, der til hverdag behandler rigtig mange kaniner, så vi er sikre på alle regler overholdes, så dyrene kan få den hjælp, de behøver.
 
Det er ikke en opfordring til, vi i Danmark skal begynde at holde kaniner med henblik på at lave ragout, men tanken illustrerer fint, hvor galt et kan gå, hvis reglerne fra EU ikke målrettes de enkelte lande.
 
Har du hund eller kat, vil du også opdage den nye lovgivning.
 
Den har nemlig stor betydning for, hvad vi som dyrlæger må ordinere af medicin til dit kæledyr.
 
Vi dyrlæger er pålagt nye regler i forhold til udskrivning af medicin.
 
✅ Recepter må kun udskrives efter en klinisk undersøgelse af dyret eller en anden passende vurdering.
 
Det er endnu uvist om f.eks. en videokonsultation er tilstrækkeligt vurderingsgrundlag.
 
✅ Vores dygtige veterinærsygeplejerske må som udgangspunkt ikke længere vejlede klienterne i brug af ordineret medicin.
 
En regel, der er en direkte hån mod den gode uddannelse, sygeplejerskerne får i Danmark og udviser dyb disrespekt overfor det fremragende vigtige arbejde, som de gør på dyreklinikkerne.
 
Vores arbejde er i den grad baseret på et tillidsforhold mellem os og vores klienter.
 
❌ Der er nye regler omkring, hvordan må ordinere medicin.
 
Alle godkendte lægemidler har en slags “produktbeskrivelse”, der følger med. Her står f.eks., hvad produktet skal bruges til behandling af, og hvor længe behandlingen skal vare.
 
Vi SKAL følge den anvisning, der står i beskrivelse.
 
Vi må IKKE mere selv vurdere, om en behandling skal afsluttes før tid eller måske forlænges.
 
Dermed fratages vi dyrlæger vores personlige frihed til at vurdere hver enkelt patients sygdomsforløb og derefter fastlægge behandlingen med henblik på at gøre det bedste for dyret.
 
❌ Reglerne underkender totalt den individuelle vurdering af patient og forløb, som er vigtig for enhver dyrlæges diagnose og behandling af dyrene. .
 
❌ Det vil medføre ringere behandling af dyrene og vil ikke medføre nedsat brug af antibiotika i praksis.
 
❌ Produktsiderne er ikke alle opdateret, så de følger ikke den nyeste viden og forskning, hvad angår behandling. Det kan tage mange år, før de kommer “up to date”.
 
Vi ved godt, dyrene sjældent følger lærebøgerne eller har læst produktkataloget.
 
Vi er derfor klar over, vi kommer til at stå overfor nogle gevaldige udfordringer i fremtiden. Vi gør vores bedste for arbejdet kommer til at glide så nemt som muligt.
 
Vi har dog brug for, I også hjælper til og udviser forståelse for den nye virkelighed.
 
Som dyrlæge vil dyreværnsloven altid stå før alt andet.
 
Vi er drevet af kærlighed til dyr, og det kan ingen EU forordning ændre på.