Angstproblemer hos hunde kan opdeles i 3 grupper:

 • Angst for mennesker
 • Angst for andre hunde
 • Angst for lyde

Nogle er genetisk disponeret for angst i forbindelse med specifikke påvirkninger, andre kan have fået et chok, og nogle er blevet forstærket i at udvise angstadfærd, f.eks. ved at ejeren har forsøgt at trøste hunden frem for at opmuntre den i situationen.

 

Angst for mennesker

Når hvalpen møder andre mennesker, er det vigtigt, at man som ejer er opmærksom på ens egen adfærd. Den smitter nemlig af på hunden. Det er vigtigt, at hvalpen vænnes til fremmede fra starten.

 • Giv hvalpen lov til at hilse og snuse.
 • Giv ikke hvalpen belønning for at holde sig tilbage, det forstærker hvalpens adfærd.
 • Træn hilse- og søgeøvelser med hunden. Se mere nedenfor.
 • Gå ikke hen til de personer, der ser ud til at ville vige væk fra jer. Det kan give negative oplevelser i træningsperioden.

Hilseøvelse: Giv personen nogle godbidder i hånden og lad vedkommende sætte sig passivt med siden til. Gå så forbi personen med hunden i snor. Når hunden ser mod personen, skal denne stille og roligt vise og tilbyde hunden godbidderne. Hunden behøver ikke spise godbidderne straks. Når hunden spiser godbidderne, kan øvelsen gentages.

Øv med personer som hunden kender eller med fremmede. Sværhedsgraden kan øges undervejs.

Søgeøvelser: For at gøre hunden mere sikker på fremmed grund, kan man smide godbidder ud over et område og lade hunden søge efter dem.

 

Angst

Angst for hunde

Det er vigtigt, at hvalpen socialiseres og omgås andre hunde, idet den ellers ikke har mulighed for at udvikle sit hundesprog. Sker denne udvikling ikke, kan hunden få problemer med at kommunikere med andre hunde. Lad hunden lege med andre hunde, hvis de fremmedes hundes ejere siger god for det.
din hund til at komme af med dens angst ved at:Ofte er ejerne mere nervøse end hundene, hvilket kan medføre, at hundene ender med et angstproblem. Tag ikke hunden op. Overbeskyt den ikke og giv den ikke ros og kontakt for at være underlegen og tilbagetrukket. Træn

 

 • Rose hunden hver gang den kigger roligt på andre hunde på gåturen.
 • Lade hunden møde rolige hunde og vær selv helt passiv. Lad hundene komme tættere og tættere på hinanden, så finder de selv ud af det.
 • Når skaden er sket, og hunden måske er blevet bange, er det vigtigt at gå langsomt frem med øvelserne.
 • Starte med at træne på stor afstand af andre hunde og gør gradvist afstanden mindre og mindre.
 • Rose hunden for rolig adfærd og for at koncentrere sig om ejeren frem for hunden.

 

 

Angst for lyde

Det er en tidskrævende proces at formindske angst for lyde.

Giv hunden godbidder. Lad den søge eller træn med øvelser, som hunden kender godt.

Imens kan en medhjælper tabe noget på gulvet i det andet rum. Hvis hunden reagerer på lyden, ignorerer man dette, og giver hunden et nyt signal, f.eks. ”søg” eller ”sit”. Reagerer hunden ikke på lyden, skal I ikke gøre noget.

Lidt efter lidt flyttes lyden trinvist tættere på. Dette kan være en meget langsommelig proces. Udsæt ikke hunden for en højere lyd før den ikke reagerer på lyden på et lavere trin. Husk at hundens grænser skal flyttes og ikke overskrides.

Hvis hunden er angst for lyde, som I ikke selv kan fremkalde, f.eks. torden og fyrværkeri, kan I købe en CD med lyde over nettet. Skru langsomt op for lydene på CD’en, mens proceduren som beskrevet ovenfor følges.

 

Forebyggelse af angst for lyde

De fleste problemer kan forebygges ved at vænne hunden til de fremmede lyde fra starten.

 • Væn hunden til fremmede, hunde, børn og lyde fra starten.
 • Pres ikke hunden, hvis den virker usikker.
 • Giv ikke hunden ros for usikker adfærd.